Kategorije
ProjectComunicationHR

SAŽETAK PROJEKTA

Comprehensive educational support of food-service providers facilitating demand on emerging special dietary restrictions consumer market

Partneri: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (VGUK), Sveučilište u Kapošvaru (MATE), Veleučilište u Virovitici (VUV), Trgovačka i industrijska komora Kaposvar (SKIK) i Trgovačka i industrijska komora Zalaegerszeg (ZMKIK)

Početak projekta: 01.06.2021.                                              Trajanje projekta: 16 mjeseci           

Ukupna vrijednost projekta: 291.243 EUR                            Vrijednost projekta VUV: 64.261,00  EUR

Područje djelovanja projekta

Visokoškolska suradnja u domeni edukacije predstavnika malih poljoprivredno-prehrambenih poduzeća, pružatelja prehrambenih usluga, studenata/učenika strukovnih škola kao potencijalnih budućih poduzetnika u predmetnom sektoru, kao i samih potrošača o novim trendovima u potrošnji hrane s naglaskom na stvaranje ponude za potrošače s posebnim prehrambenim ograničenjima.

Predmet projekta

Posebne prehrambene potrebe u funkciji razvoja turističko-ugostiteljske ponude prekograničnog HU-HR područja te oblikovanje i provođenje neformalnih edukacijskih programa za gastro turizam.

Svrha projekta

Razviti sveobuhvatnu obrazovnu potporu proizvođačima hrane i pružateljima usluge pripremanja hrane koji će biti osposobljeni zadovoljiti potražnju s posebnim prehrambenim potrebama (funkcionalna hrana, zdrava hrana, „free from food“, hrana posebnih nutricionističkih vrijednosti i sl.). Ovakvim pristupom, projekt je usmjeren ka poticanju poduzetništva u domeni proizvodnje i pripremanja hrane među studentima poljoprivrede i turizma u prekograničnom području (HU-HR) s ciljem potenciranja samozapošljavanja mladog stanovništva.

Glavni ciljevi projekta

Razvoj i provedba neformalnih edukacijskih programa za gastro turizam (SKIK, ZMKIK, VUV), provedba kreativnog studentskog kampa (VGUK & MATE), radionice (VGUK), panel diskusije za studente, poduzetnike i akademsku zajednicu u segmentu proizvodnje hrane i turizma (VGUK), te studentska radionica za inovacije u segmentu proizvodnje hrane usmjerenih na posebne prehrambene potrebe pojedinih ciljnih skupina (VGUK).

Glavni outputi projekta

Projektom će se stvoriti neformalni programi edukacije za studente/đake i pružatelje usluga prehrambenog turizma (poduzetnici u turizmu), studija o uključivanju pojedinih dionika u sustav prehrambenog turizma i priručnik za obrazovnu potporu pružatelja usluga prehrane koji olakšavaju potražnju za posebnim/novim kategorijama hrane u uvjetima prehrambenih ograničenja kod identificiranih ciljnih skupina. Također uključuje programe razmjene, natjecanje poslovnih ideja i studentski kreativni kamp.

Korisnici projekta Studenti/učenici, poljoprivredno-prehrambeni prerađivači, ugostitelji, turistički djelatnici.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)