Kategorije
ProjectComunicationHR

ODRŽAN SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA NA VELEUČILIŠTU U VIROVITICI

Veleučilište u Virovitici provodi projekt GastroTop u okviru Interreg V-A Programa prekogranične suradnje HU-HR 2014. – 2020., koji ima za cilj razviti sveobuhvatnu obrazovnu potporu proizvođačima hrane i pružateljima usluge pripremanja hrane kako bi se osposobili za stvaranje proizvoda i usluga namijenjenih potrošačima s posebnim prehrambenim potrebama (funkcionalna hrana, zdrava hrana, „free from food“, hrana posebnih nutricionističkih vrijednosti i sl.).

U okviru  navedenog projekta, Veleučilište u Virovitici bilo je domaćin projektnog sastanka koji se je održao u četvrtak (28.3.2022.) u hibridnom modu (onsite i online), čime je bio popraćen od strane svih partnera i potpornih razvojnih agencija. Sastanku su onsite nazočili članovi projektnog tima Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, dr.sc. Silvije Jerčinović, prof.v.š. i dr.sc. Sandra Kantar, prof.v.š. (uključujući i studente Erasmus+ mobilnosti iz Podgorice, Crna Gora); članovi projektnog tima Gospodarske komore Šomođske županije iz Kapošvara, Andrea Győrbíró-Kovács i Bianka Lucz te članovi projektnog tima Gospodarske komore Zalske županije iz Zalaegerszega, Valéria Szombat, Csilla Czigány i Gyula Bogánr. Također, sastanku su online nazočili članovi projektnog tima mađarskog Sveučilišta poljoprivrednih i životnih znanosti iz Kapošvara, prof.dr.sc. Viktória Szente i doc.dr.sc. Attila Pintér te predstavnice razvojne agencije PORA, Marina Belković i Nikolina Balaško. Ispred domaćina, sastanku su nazočili članovi projektnog tima i predstavnici Veleučilišta, na čelu s prodekanima dr.sc. Irenom Bosnić, prof.v.š., Rikardom Bakan, mag.oec., v.pred. i dr.sc. Damirom Ribić, prof.v.š., te projektnim menadžerom Božidarem Jaković, mag.oec., v.pred.

Glavni cilj sastanka bio je pregled odrađenih aktivnosti i poteškoća u provedbi projekta (postignutih učinaka i indikatora) te definiranje terminskog plana i rasporeda provedbe projektnih aktivnosti za 3. kvartal. Posebno je istaknuto da se projektnim aktivnostima odazvao veliki broj sudionika/korisnika projekta, kako u provedbi primarnog istraživanja potražnje za uslugama prehrane i poljoprivrednim proizvodima, jednako tako i u provedbi obuke za pripremu i usluživanje hrane i slastica za potrošače s posebnim prehrambenim potrebama. Očekuje se da će se provedbom projekta potaknuti poduzetništvo u domeni proizvodnje i pripremanja hrane među studentima poljoprivrede i turizma u prekograničnom području (HU-HR) s ciljem potenciranja samozapošljavanja mladog stanovništva.

Veleučilište u Virovitici

Odjel za turizam

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)