Kategorije
ProjectComunicationHR

SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U ZALAEGERSZEGU

U okviru projekta GASTROTOP, ZMKIK je 15. lipnja 2022 organizirao sastanak projektnih partnera u Zalaegerszegu. Na sastanku su partneri pregledali odrađene i preostale projektne zadatke te je ažurirana dinamika provedbe preostalih aktivnosti projekta. Projektni partneri su se dogovorili o mogućim izmjenama proračuna i utvrdili indikatore koji su postignuti i koje treba postići.

Kategorije
ProjectComunicationHR

ODRŽAN SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA NA VELEUČILIŠTU U VIROVITICI

Veleučilište u Virovitici provodi projekt GastroTop u okviru Interreg V-A Programa prekogranične suradnje HU-HR 2014. – 2020., koji ima za cilj razviti sveobuhvatnu obrazovnu potporu proizvođačima hrane i pružateljima usluge pripremanja hrane kako bi se osposobili za stvaranje proizvoda i usluga namijenjenih potrošačima s posebnim prehrambenim potrebama (funkcionalna hrana, zdrava hrana, „free from food“, hrana posebnih nutricionističkih vrijednosti i sl.).

U okviru  navedenog projekta, Veleučilište u Virovitici bilo je domaćin projektnog sastanka koji se je održao u četvrtak (28.3.2022.) u hibridnom modu (onsite i online), čime je bio popraćen od strane svih partnera i potpornih razvojnih agencija. Sastanku su onsite nazočili članovi projektnog tima Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, dr.sc. Silvije Jerčinović, prof.v.š. i dr.sc. Sandra Kantar, prof.v.š. (uključujući i studente Erasmus+ mobilnosti iz Podgorice, Crna Gora); članovi projektnog tima Gospodarske komore Šomođske županije iz Kapošvara, Andrea Győrbíró-Kovács i Bianka Lucz te članovi projektnog tima Gospodarske komore Zalske županije iz Zalaegerszega, Valéria Szombat, Csilla Czigány i Gyula Bogánr. Također, sastanku su online nazočili članovi projektnog tima mađarskog Sveučilišta poljoprivrednih i životnih znanosti iz Kapošvara, prof.dr.sc. Viktória Szente i doc.dr.sc. Attila Pintér te predstavnice razvojne agencije PORA, Marina Belković i Nikolina Balaško. Ispred domaćina, sastanku su nazočili članovi projektnog tima i predstavnici Veleučilišta, na čelu s prodekanima dr.sc. Irenom Bosnić, prof.v.š., Rikardom Bakan, mag.oec., v.pred. i dr.sc. Damirom Ribić, prof.v.š., te projektnim menadžerom Božidarem Jaković, mag.oec., v.pred.

Glavni cilj sastanka bio je pregled odrađenih aktivnosti i poteškoća u provedbi projekta (postignutih učinaka i indikatora) te definiranje terminskog plana i rasporeda provedbe projektnih aktivnosti za 3. kvartal. Posebno je istaknuto da se projektnim aktivnostima odazvao veliki broj sudionika/korisnika projekta, kako u provedbi primarnog istraživanja potražnje za uslugama prehrane i poljoprivrednim proizvodima, jednako tako i u provedbi obuke za pripremu i usluživanje hrane i slastica za potrošače s posebnim prehrambenim potrebama. Očekuje se da će se provedbom projekta potaknuti poduzetništvo u domeni proizvodnje i pripremanja hrane među studentima poljoprivrede i turizma u prekograničnom području (HU-HR) s ciljem potenciranja samozapošljavanja mladog stanovništva.

Veleučilište u Virovitici

Odjel za turizam

Kategorije
ProjectComunicationHR

PROJEKTNI SASTANAK

Nakon prvotnih online partnerskih sastanaka, dana 19. srpnja 2021. godine u prostorima Veleučilišta u Virovitici održan je prvi sastanak projektnog tima uživo za potrebe projekta GastroTop (HUHR/1901/4.1.1/0058) u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Uz članove projektnog tima Veleučilišta u Virovitici, sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima Sandra Kantar, Kristina Svržnjak i Silvije Jerčinović.

Kategorije
ProjectComunicationHR

SAŽETAK PROJEKTA

Comprehensive educational support of food-service providers facilitating demand on emerging special dietary restrictions consumer market

Partneri: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (VGUK), Sveučilište u Kapošvaru (MATE), Veleučilište u Virovitici (VUV), Trgovačka i industrijska komora Kaposvar (SKIK) i Trgovačka i industrijska komora Zalaegerszeg (ZMKIK)

Početak projekta: 01.06.2021.                                              Trajanje projekta: 16 mjeseci           

Ukupna vrijednost projekta: 291.243 EUR                            Vrijednost projekta VUV: 64.261,00  EUR

Područje djelovanja projekta

Visokoškolska suradnja u domeni edukacije predstavnika malih poljoprivredno-prehrambenih poduzeća, pružatelja prehrambenih usluga, studenata/učenika strukovnih škola kao potencijalnih budućih poduzetnika u predmetnom sektoru, kao i samih potrošača o novim trendovima u potrošnji hrane s naglaskom na stvaranje ponude za potrošače s posebnim prehrambenim ograničenjima.

Predmet projekta

Posebne prehrambene potrebe u funkciji razvoja turističko-ugostiteljske ponude prekograničnog HU-HR područja te oblikovanje i provođenje neformalnih edukacijskih programa za gastro turizam.

Svrha projekta

Razviti sveobuhvatnu obrazovnu potporu proizvođačima hrane i pružateljima usluge pripremanja hrane koji će biti osposobljeni zadovoljiti potražnju s posebnim prehrambenim potrebama (funkcionalna hrana, zdrava hrana, „free from food“, hrana posebnih nutricionističkih vrijednosti i sl.). Ovakvim pristupom, projekt je usmjeren ka poticanju poduzetništva u domeni proizvodnje i pripremanja hrane među studentima poljoprivrede i turizma u prekograničnom području (HU-HR) s ciljem potenciranja samozapošljavanja mladog stanovništva.

Glavni ciljevi projekta

Razvoj i provedba neformalnih edukacijskih programa za gastro turizam (SKIK, ZMKIK, VUV), provedba kreativnog studentskog kampa (VGUK & MATE), radionice (VGUK), panel diskusije za studente, poduzetnike i akademsku zajednicu u segmentu proizvodnje hrane i turizma (VGUK), te studentska radionica za inovacije u segmentu proizvodnje hrane usmjerenih na posebne prehrambene potrebe pojedinih ciljnih skupina (VGUK).

Glavni outputi projekta

Projektom će se stvoriti neformalni programi edukacije za studente/đake i pružatelje usluga prehrambenog turizma (poduzetnici u turizmu), studija o uključivanju pojedinih dionika u sustav prehrambenog turizma i priručnik za obrazovnu potporu pružatelja usluga prehrane koji olakšavaju potražnju za posebnim/novim kategorijama hrane u uvjetima prehrambenih ograničenja kod identificiranih ciljnih skupina. Također uključuje programe razmjene, natjecanje poslovnih ideja i studentski kreativni kamp.

Korisnici projekta Studenti/učenici, poljoprivredno-prehrambeni prerađivači, ugostitelji, turistički djelatnici.