PROJEKTNA KOMUNIKACIJA

 • SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U ZALAEGERSZEGU
  U okviru projekta GASTROTOP, ZMKIK je 15. lipnja 2022 organizirao sastanak projektnih partnera u Zalaegerszegu. Na sastanku su partneri pregledali odrađene i preostale projektne zadatke te je ažurirana dinamika provedbe preostalih aktivnosti projekta. Projektni partneri su se dogovorili o mogućim izmjenama proračuna i utvrdili indikatore koji su postignuti i koje treba postići.
 • ODRŽAN SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA NA VELEUČILIŠTU U VIROVITICI
  Veleučilište u Virovitici provodi projekt GastroTop u okviru Interreg V-A Programa prekogranične suradnje HU-HR 2014. – 2020., koji ima za cilj razviti sveobuhvatnu obrazovnu potporu proizvođačima hrane i pružateljima usluge pripremanja hrane kako bi se osposobili za stvaranje proizvoda i usluga namijenjenih potrošačima s posebnim prehrambenim potrebama (funkcionalna hrana, zdrava hrana, „free from food“, hrana posebnih nutricionističkih vrijednosti i sl.). U okviru  navedenog projekta, Veleučilište u Virovitici bilo je domaćin projektnog sastanka koji se je održao u četvrtak (28.3.2022.) u hibridnom modu (onsite i online), čime je bio popraćen od… Pročitajte više: ODRŽAN SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA NA VELEUČILIŠTU U VIROVITICI
 • PROJEKTNI SASTANAK
  Nakon prvotnih online partnerskih sastanaka, dana 19. srpnja 2021. godine u prostorima Veleučilišta u Virovitici održan je prvi sastanak projektnog tima uživo za potrebe projekta GastroTop (HUHR/1901/4.1.1/0058) u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Uz članove projektnog tima Veleučilišta u Virovitici, sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima Sandra Kantar, Kristina Svržnjak i Silvije Jerčinović.
 • SAŽETAK PROJEKTA
  Comprehensive educational support of food-service providers facilitating demand on emerging special dietary restrictions consumer market Partneri: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (VGUK), Sveučilište u Kapošvaru (MATE), Veleučilište u Virovitici (VUV), Trgovačka i industrijska komora Kaposvar (SKIK) i Trgovačka i industrijska komora Zalaegerszeg (ZMKIK) Početak projekta: 01.06.2021.                                              Trajanje projekta: 16 mjeseci            Ukupna vrijednost projekta: 291.243 EUR                            Vrijednost projekta VUV: 64.261,00  EUR Područje djelovanja projekta Visokoškolska suradnja u domeni edukacije predstavnika malih poljoprivredno-prehrambenih poduzeća, pružatelja prehrambenih usluga, studenata/učenika strukovnih škola kao potencijalnih budućih poduzetnika u predmetnom sektoru, kao i samih potrošača o… Pročitajte više: SAŽETAK PROJEKTA